CZ / EN
POŽÁDAT O ZKUŠEBNÍ VERZI

Martin Tour

V Martin Tour došlo k zásadnímu přechodu z řízení procesů prostřednictvím papíru, tužky, mobilního telefonu a dokonce vysílačky k moderní procesní změně. Pracovníci na stáncích obdrželi tablety a online vidí veškeré rezervace, aktivity a nastavení jednotlivých zájezdů. Společně jsme šli až do detailů nastavení jmen a jazyků (národnosti v zájezdech) průvodců, plánování řidičů na jednotlivé toury a optimalizaci kapacit jednotlivých autobusů. Manažeři na centrále mají online přehled o všech zájezdech.

Aleš Martin
Ředitel společnosti Martin Tour

“S Bizziapp spolupracujeme už třetí rok. Implementace systému probíhá po etapách. Napřímo komunikujeme s vývojáři. Musím říct že lidé z Bizziapp našemu businessu rozumí minimálně tak, jako naši zaměstnanci a to spolupráci naprosto zásadním způsobem usnadňuje. Jsme velmi spokojeni, že se společně podílíme na rozvoji našeho businessu."

Snížení chybovosti o 95%

Díky digitalizaci rezervací jsou zajištěny přesné informace pro všechny pracovníky a v reálný čas.

Efektivita práce

Zapojení externích partnerů do obchodních procesů přineslo další efektivitu ve snížení počtu interních administrativních pracovníků.

Úspora času

Časová úspora až 2 hodiny denně každého zaměstnance, zvyklého na každodenní orientaci v papírových plánech.

Zvýšení tržeb o 20%

Přehled informacÍ sdílených mezi všemi pracovníky zajistily maximální vytížení všech linek a tím zvýšení tržeb.

GDPR

Připravenost na GDPR a procesní stabilizace společnosti.

Spokojenost zaměstnanců

V rámci digitalizace zmizela zátěž spojená s "papírováním", která zdržovala především pracovníky mimo administrativní pozice.

Kontaktujte náš tým

Napište nám nebo zavolejte, a společně vymyslíme, jak Vaše firemní procesy vyšperkovat. Uvidíme, jestli Vás budeme jen inspirovat nebo nasadíme naše šikovné CRM (které si můžete vyzkoušet zdarma).

Kontaktujte nás